Reisjärven opiston rehtori Valtteri Laitila kertoi opiston kuulumisia. Hän totesi, että kulunut vuosi on ollut poikkeuksellista ja osittain vaikeaakin aikaa johtuen mm. koronapandemiasta. Esimerkiksi perinteisiä loppiaispäiviä ei voitu järjestää ja opistolaiset joutuivat olemaan talven aikana hetken aikaa etäopetuksessa. Sen lisäksi opistovuoden aikana järjestettiin kaksi pidempää ajanjaksoa, jolloin opiskelijat olivat koronakuplassa poistumatta opistolta moneen viikkoon ja vältellen kaikkia ylimääräisiä kontakteja ulkopuolisiin.

Vallitsevasta tilanteesta huolimatta taivaan Isä on siunannut ja varjellut opistotyötä. Kaikki on mennyt kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin.

Korona-ajan myötä on opittu paljon uutta. Toimintaa on siirretty paljon verkkoon. Esimerkiksi tarjontaan ovat tulleet verkkokurssit. Toukokuusta lähtien opistolla on pyörinyt normaali kurssitoiminta ja kesä on mennyt erityisen hyvin.

Opiston historian suurin merkkitapahtuma oli kesällä Reisjärven opistolla järjestetyt Suviseurat. Ne lähetettiin samasta auditoriosta, josta nyt lähetetään opistoseurat.

Laitila lausui suuret kiitokset opiston henkilökunnalle. Vaikka aika on ollut vaikea ja vaatinut paljon henkilökunnalta, heillä on säilynyt kuitenkin hyvä ja positiivinen asenne. Opiston työntekijöille on tullut paljon ihmettelevää ja ihastelevaa palautetta eri tahoilta, kuten yhteistyökumppaneilta ja eri seuraorganisaation jäseniltä.

Opistolla on toteutettu useita remontteja, joiden myötä on saatu uusia ja toimivimpia tiloja palvelemaan entistä paremmin opistolaisia, kurssilaisia ja muita opistolla vierailevia. Perjantaina saatu opiston kiinteistöjen kuntoraportti kuitenkin osoittaa, että isoja remontteja ja rakentamista on edessä tulevaisuudessakin. Niiden toteuttamiseen tarvitaan paljon taloudellista tukea.

Uusi työkausi on alkamassa ja se tuo tullessaan merkittävän muutoksen. Oppivelvollisuusikää laajennettiin 18-vuoteen saakka ja sen myötä myös opiston tarjoama koulutus oppivelvollisuusikäisille muuttuu. Muutoksen myötä opistoon on perustettu kaksi uutta linjaa, monialaisten taitojen linja ja monimediataitojen linja, jotka tulivat lakkautetun lukio-opintojen linjan tilalle. Käytännössä linjojen sisältö pysyy pääosin samanlaisena kuin aiemminkin, mutta tästä syksystä lähtien kaikki opiston opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja. Oppivelvollisuusiän laajeneminen aiheuttaa myös sen, että opistosta tulee nuorille maksuton. Valtio kustantaa sen osuuden, joka tähän asti on saatu opiskelijoilta.

Laitila korosti, että opiston arki ei tule muutoksen myötä kuitenkaan muuttumaan ja tärkeimmät tavoitteet pysyvät entisen kaltaisina.

Tänä keväänä opistoon haki 497 opiskelijaa. Laitila totesikin, että asia on toisaalta iloinen, sillä tämä osoittaa, miten vetovoimaisia Reisjärven ja myös Jämsän ja Ranuan opistot ovat. Toisaalta asia on murheellinen, sillä todella moni hakija ei pääse opistoon. Laitila esitteli pahoittelut paikkaa vaille jääneille ja myös rohkaisi heitä hakemaan uudelleen opistoon. Aikuislinja on hyvä vaihtoehto lukion tai ammattikoulun jälkeen.

Kaiken kaikkiaan opiston tulevaisuus näyttää valoisalta ja uuteen työkauteen voi lähteä toiveikkain ja luottavaisin mielin. Vaikka opiston talous on säilynyt korona-ajasta huolimatta vakaana, niin silti opiston ystävien taloudellista tukea tarvitaan.

Kuuntele opiston kuulumiset kokonaisuudessaan täältä.